نام کاربری و رمز عبور خود را وار

 

نام کاربری

رمز عبور   

                           

کد کاربری و رمز عبور به صورت محرمانه به معاون واحد اعلام گردیده استکاربر محترم لطفاً قبل از ورود به سیستم واقدام به ثبت اطلاعات ،راهنمای برنامه و مفاد بخشنامه به دقت خوانده شود 
.  

ثبت اطلاعات کلیه کارکنان شاغل در سما اعم از دبیران،معلمان ،حق التدریس،مدیران،کارکنان ،اساتید هیأت علمی و حق التدریس و تمامی افرادی که حقوق خود را از سما دریافت می نمایندبر اساس حکم اداری الزامی می باشد  .   

اطلاعات می بایست بر اساس کد ملی افراد ثبت گردد بنابراین از وارد نمودن کد ملی فرضی و یا کد ملی نامعتبر در سیستم جداً خودداری فرمایید .

 

  کلیه حقوق این سیستم متعلق به سازمان سما ، دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد .بهترین وضوح تصویری 768*1024